Odpoveď na: Paragliding

Diskusné Fóra Diskusné fórum Paragliding Odpoveď na: Paragliding

#4233
JKJK
Účastník (Participant)

POPROSÍM VŠETKÝCH, KTORÍ SA EŠTE PLÁNUJÚ REALIZOVAŤ V SLOVENSKOM KRASE ( REBRO, HÁJ ), ABY TAK UROBILI DO STREDY 15. FEBRUÁRA 2017, PRETOŽE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ BUDE SEZÓNNA UZÁVERA PRE LIETANIE V DANOM NÁRODNOM PARKU Z DôVODU OCHRANY PRÍRODY, NOVÁ LIETACIA SEZÓNA ZAČNE OD 1. AUGUSTA 2017.

PRÍPADNÉ PORUŠENIE ZÁKONA BUDÚ ORGÁNY SPRÁVY KRASU A INŠPEKCIE OCHRANY PRÍRODY RIEŠIŤ V SPRÁVNOM KONANÍ V ZMYSLE ZÁKONA, ČO MôŽE PREDSTAVOVAŤ MASTNÚ POKUTU, A KEĎŽE TO OHROZUJE AJ SAMOTNÚ LIETACIU VÝNIMKU ZO ZÁKONA UDELENÚ NA 5 ROKOV, BUDEME MUSIEŤ VO VYŠŠOM ZÁUJME S ORGÁNMI OCHRANY PRÍRODY EFEKTÍVNE SPOLUPRACOVAŤ V PRÍPADE NEJAKÉHO PRIESTUPKU.