Odpoveď na: Motorový paragliding

Diskusné Fóra Diskusné fórum Motorový paragliding Odpoveď na: Motorový paragliding

#5526
stevo212stevo212
Účastník (Participant)

Program zletu MPK, MZK a ULL

ktorý sa uskutoční na VPP Kolonické sedlo v termíne 27.06. – 30.06.2019

podujatie je súčasťou projektu

„VESMÍR NA DLANI 2017“

NA KRÍDLACH DO KARPÁT

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

INT/EK/KAR/1/II/B/0138

27.06.2019

– príjazd a prílet, ubytovanie, veľké vrúcne objatia na privítanie

– 16:00 – 16:30 informácie o projekte „Vesmír na dlani 2017“ – Igor Kudzej

– voľné lietanie (mimo R55)

– 16:30 – 17:15 „Astronomické observatórium na Kolonickom sedle – história a súčasnosť“ – Igor Kudzej

– 17:15 – 18:15 „Exkurzia v observatóriu“ – Igor Kudzej

– 21:00 – 22:00 „Teleskopické pozorovanie a fotografovanie zaujímavých objektov hviezdnej oblohy“

28.06.2019

– celodenné lietanie (mimo R55)

– 9:00 – 10:00 „O astrofotografii“ – Róbert Adam

– 10:00 – 11:00 „Praktické ukážky nafotených astronomických objektov“ – Igor Kudzej

– 11:30 – 12:00 „Letisko Kolonica – história a súčasnosť“ – Miroslav Bober

– 12:00 – 13:00 „Letecká fotografia – legislatíva“ – Vladimír Krempaský

– 14:00 – 15:30 „Prehliadka letovej techniky a praktická inštruktáž k letom“ – Miroslav Bober

– voľné lietanie (mimo R55)

– 16:00 – 17:30 „Milan Rastislav Štefánik astronóm a letec“ – Igor Kudzej

– 17:30 – 18:00 „Prehliadka s komentárom fotografickej výstavy M. R. ŠTEFÁNIK – ASTRONÓM v sále planetária

– 21:00 – 22:00 „Teleskopické pozorovanie a fotografovanie zaujímavých objektov hviezdnej oblohy“

– rozhovory pri ohni

29.06.2019

– celodenné lietanie (mimo R55)

– 9:00 – 13:00 „Na krídlach do Karpát“ – vyhliadkové lety a pohľady z vtáčej perspektívy

– ráno varenie najlepšieho guláša vo vesmíre

– 9:00 – 13:00 prezentácia KVH a SK Hodošík

– technické prehliadky

– v prípade záujmu individuálne konzultácie s funkcionármi LAA SR

– voľné lietanie (mimo R55)

– 16:30 – 17:30 „Projekt APOLLO – 50 rokov vstupu človeka na mesiac“ – Peter Mikloš

– 17:30 – 18:00 „Kozmická fotografia“ – Róbert Adam

– 21:00 – 22:00 „Fotografovanie hviezdnych objektov /Praktikum/“

30.06.2019

– individuálne lietanie (mimo R55)

– 9:00 – 12:00 „Výmena skúseností účastníkov seminára s možnosťou prezentácie vlastných fotografických prác“

– individuálne odchody, pusa na spiatočnú cestu

Attachments: